Speeltuin Epse ingrijpend vernieuwd

Als alles een beetje meezit, wordt de speeltuin aan de Korenkamp in Epse in de loop van dit jaar ingrijpend vernieuwd. Speeltuinvereniging Epse is druk bezig met het inzamelen van geld. In totaal is er zo’n 130.000 euro nodig. ”We hopen rond de zomerperiode te kunnen beginnen,” zeggen de bestuursleden Arno Plette en Yvonne van de Worp.

Door Leo Polhuys

EPSE – De speeltuin heeft een belangrijke sociale functie. Arno, die als klein kind al in de speeltuin kwam: ”De speeltuin verzorgt jaarlijks vele activiteiten zoals een filmavond, zwemmen of andere leuke en sportieve dingen. Vanuit de speeltuin worden activiteiten voor het hele dorp gehouden zoals de jaarlijkse lampionotocht, de Palmpasenoptocht of de kleedjesmarkt.” Eén van de meest in het oog springende onderdelen van het speeltuinplan, waar al zo’n anderhalf jaar aan wordt gewerkt, is het multicourt. Een groot grasveld, waar diverse toestellen komen te staan. Arno: ”Wij zijn over dit onderdeel in gesprek met de provincie Gelderland. Die stelt als voorwaarde voor subsidie dat iedereen uit het dorp van het multicourt gebruik kan maken. Dus ook senioren of mindervaliden, die op een speciaal toestel terecht moeten kunnen. Maar ook zou de fysiotherapeut er terecht moeten kunnen voor revalidatieoefeningen van een patiënt. Alle speeltoestellen worden vervangen. Ze staan er al een jaar of twintig en beginnen te slijten.”

Yvonne vertelt dat er diverse fondsen zijn aangeschreven en dat er al flink wat subsidie losgepeuterd is. ”Van VSB Fonds, Fonds 1819, Hulpfonds De Berkel en Jantje Beton kregen we zo’n dertig mille toegezegd en er komt nog meer bij van andere fondsen. De thermometer op onze website staat inmiddels op bijna zeventigduizend euro dus je kunt wel stellen dat we iets over de helft van het benodigde bedrag zitten. Maar als we alles niet meteen kunnen realiseren, pakken we het stapsgewijs aan. Op dit moment zijn we druk bezig om sponsoren te werven. Zij kunnen kiezen uit verschillende sponsorpakketten.” Arno en Yvonne vertellen dat het vernieuwingsplan van onderaf komt. ”Wij hebben zowel kinderen als ouders gevraagd wat zij willen. Rode draad is dat de speeltuin door iedereen gebruikt moet kunnen worden en verder bestaat de wens om op natuurlijke wijze te spelen, onder meer door het gebruik van hout. Een waterbaan, klim- en klautertoestellen en een kabelbaan zijn enkele andere wensen die naar voren kwamen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *