Nieuwe speeltuin Korenkamp

In 2017 hoorde de Speeltuinvereniging min of meer bij toeval dat de gemeente Lochem een bedrag beschikbaar had voor speelvoorzieningen in Epse. Dat geld was afkomstig van de projectontwikkelaar van de nieuwbouwwijk Waterdijk-West in Epse. Omdat er voor een speeltuin in de nieuwbouwwijk weinig plaats was en het beheer niet door de gemeente uitgevoerd zou worden, heeft de Speeltuinvereniging Epse voorgesteld speeltuin de Korenkamp op te knappen en geschikt te maken voor meer kinderen van verschillende leeftijden. Na overleg met bewoners van de nieuwbouwwijk, is er een werkgroep opgericht met acht inwoners van Epse is het plan voor de nieuwe speeltuin ontstaan.

‘We ambiëren een speeltuin die alle kinderen uitnodigt om op een veilige manier (samen) buiten te spelen en te bewegen. Het moet een speeltuin zijn die niet alleen in de basisbehoeften voorziet, maar ook op een speelse wijze invulling geeft aan de ontdekkingsdrang van kinderen. Daarnaast is de speeltuin een ontmoetingsplek voor mensen in de buurt en draagt de inrichting bij aan een comfortabel verblijf van de verzorgers. Dit verlangt scherpe keuzes in de aan te brengen voorzieningen, speeltoestellen alsook een weloverwogen (landschappelijke) inrichting die de speeltuin weer een centrale plek geeft in de wijk’.

Ideeën van kinderen
Maar hoe moest die nieuwe speeltuin eruit gaat zien, met welke nieuwe speeltoestellen? Aan wie kun je dat beter vragen, dan aan de kinderen zelf. In samenwerking met de J. vd Hoevenschool hebben kinderen van groep 1 tot en met 8 met tekeningen en wensenlijstjes laten zien hoe hun ideale speeltuin eruit ziet. De achtbaan en (air)trampoline werden vaak genoemd, maar ook een dubbele schommel, waterspeelplaats, grote glijbaan en een kabelbaan stonden hoog op het verlanglijstje. Ook ouders hebben tijdens een infoavond gebrainstormd over hoe de ideale speeltuin eruit moet zien. Gelukkig waren zij het eens met de kinderen en wilden ook graag een mooi groot combinatietoestel en een waterspeelplaats. Een grote wens vanuit de oudere jeugd, was een trapveldje naast de speeltuin. Met doeltjes en een tribune. Aan de hand van bovenstaande wensen heeft de werkgroep een aantal speeltoestellenleveranciers gevraagd een plan te maken voor een nieuwe speeltuin aan de Korenkamp.

Speeltuin en multicourt
Meerdere leveranciers reageerden op de offerteaanvraag. Tijdens enkele avondsessies zijn deze offerteaanvragen verder aangescherpt om het juiste plan op tafel te krijgen. De werkgroep was het meest gecharmeerd van het plan van Eibe. Dat plan bestond uit twee delen: de nieuwe speeltuin met een multicourt ter vervanging van de huidige speeltuin en trapveld. Wim Hoeksema van Eibe: ‘In tegenstelling tot de huidige situatie bedient de speeltuin die wij hebben ontworpen kinderen van alle leeftijden. De inrichting wordt zodanig vormgegeven dat de speeltoestellen geclusterd zijn per leeftijdscategorie. Ook met mindervaliden is rekening gehouden door speeltoestellen als een stawip en een vogelnestschommel. De speeltoestellen sluiten aan bij de wensen en eisen van de huidige tijd. Naast klimmen, klauteren en schommelen, wordt er ook een waterspeelplek ingericht. De nieuwe speelinrichting is met name gericht op samenspelen en interactie. Naast de speeltuin zal ook het trapveld worden vernieuwd. Conform de wensen van de jeugd zal dit worden ingericht als een pannaveld. Het doel hierbij is dat de inrichting uitnodigt om meer te bewegen. Het huidige trapveld is vrij groot en statisch en daardoor minder spannend. Op dit pannaveld kunnen, naast een groot veld, kleinere voetbalveldjes worden ingericht en kan er gelijktijdig worden gespeeld.’

Dubbel feest
Al gauw werd duidelijk dat de realisatie van het complete plan inclusief het grondwerk, meer dan 100.000 euro zou gaan kosten. De 10.000 euro van de projectontwikkelaar was een mooie start, maar de werkgroep is anderhalf jaar bezig geweest om de rest van het bedrag bij elkaar te krijgen. Met name de subsidie van de Provincie Gelderland (25.000 euro), het VSB Fonds (20.000 euro) en de Rabobank (10.000 euro), hebben daar flink aan bijgedragen. Maar ook lokale ondernemers hebben met sponsoring een enorme bijdrage geleverd aan het realiseren van het plan. Toen de magische grens van een ton in zicht kwam, is besloten de toestellen en het multicourt te bestellen. Extra leuk is dat het gelukt is om het plan te realiseren in 2019, het jaar dat de Speeltuinvereniging Epse 60 jaar bestond. Dat was dubbel feest!