Plan Speeltuin Korenkamp

VERNIEUWING SPEELTUIN KORENKAMP EPSE

1. Aanleiding
De speeltuin aan de Korenkamp is gedateerd. Door de nieuwbouwwijk Waterdijk West, waar de afgelopen jaren 83 woningen in verschillende prijsklassen zijn opgeleverd, is er behoefte aan een speeltuin met een grotere capaciteit dan nu het geval is en geschikt is voor meerdere leeftijdscategorieën. Dat bleek ook uit een informatieavond, waar een groot aantal dorpsbewoners aanwezig was. Speeltuinvereniging Epse wil daarom speeltuin de Korenkamp compleet vernieuwen. Dat moet gebeuren door speeltoestellen voor elke leeftijdscategorie te plaatsen, een waterspeelplaats te creëren en een speciaal groot uitdagend speeltoestel neer te zetten waar jonge en oudere kinderen samen aan, in of op kunnen spelen. Daarnaast willen we het gedateerde trapveld vernieuwen om jongeren meer te stimuleren om te bewegen.

2. De locatie.
De speeltuin is gelegen aan de Korenkamp tussen de Klumperkamp en de Smeenkskamp. Het betreft een veld gelegen in de bebouwde kom van Epse in het midden van de wijk. Het huidige terrein bestaat uit een weide met speeltoestellen, een crossbaan en een trapveldje. De speelweide en het trapveld betreffen de locaties die we willen vernieuwen.

3. Doelstelling
‘We ambiëren een speeltuin die alle kinderen uitnodigt om op een veilige manier (samen) buiten te spelen en te bewegen. Dit betreft een speeltuin die niet alleen in de basisbehoeften voorziet, maar tevens op een speelse wijze invulling geeft aan de ontdekkingsdrang van kinderen. Daarnaast is de speeltuin een ontmoetingsplek voor mensen in de buurt en draagt de inrichting bij aan een comfortabel verblijf van de verzorgers. Dit verlangt o.i. scherpe keuzes in de aan te brengen voorzieningen, speeltoestellen alsook een weloverwogen (landschappelijke) inrichting die de speeltuin weer een centrale plek geeft in de wijk’.

Met bovenstaande doelstelling hebben wij verschillende speeltuinleveranciers gevraagd om een plan te maken voor een nieuwe speeltuin aan de Korenkamp. Voorafgaand hebben wij actief wensen opgehaald bij de bevolking. Hier is op verschillende manieren gehoor aan gegeven. Zo hebben de kinderen van de basisschool een middag gewijdt aan het ontwerpen van een nieuwe speeltuin en zijn we actief bij onze leden en overige belanghebbenden te rade gegaan. Naast de voor de hand liggende uitbreiding en vernieuwing van de speeltoestellen was er ook een wens voor het realiseren van een pannaveld of multicourt voor de oudere kinderen. Het trapveld wordt weliswaar gebruikt, echter wij denken dat door een andere inrichting dit gebruik geoptimaliseerd kan worden. Deze opmerkingen zijn als randvoorwaarden meegegeven aan de speeltuinleveranciers t.b.v. het opstellen van de offertes.

Verschillende leveranciers hebben gereageerd op onze offerteaanvraag. Tijdens enkele avondsessies zijn deze offerteaanvragen nog verder aangescherpt om het juiste plan op tafel te krijgen. De vereniging was het meest gecharmeerd van het aanbod van Eibe.

4. Het plan
Het plan bestaat uit twee delen. De nieuwe speeltuin met een multicourt ter vervanging van de huidige speeltuin en trapveld.
In tegenstelling tot de huidige situatie bedient de nieuwe voorgestelde speeltuin kinderen van alle leeftijden. De inrichting wordt zodanig vormgegeven dat de speeltoestellen zijn geclusterd per leeftijdscategorie. Ook voor minder validen is rekening gehouden met speeltoestellen zoals een stawip en een vogelnestschommel. De speeltoestellen sluiten aan bij de wensen en eisen van de huidige tijd. Naast klimmen, klauteren en schommelen wordt er ook een waterspeelplek ingericht. De nieuwe speelinrichting is met name gericht op samenspelen en interactie.
Naast de speeltuin zal ook het trapveld worden vernieuwd. Conform de wensen van de jeugd zal dit worden ingericht als een panneveld, of multicourt. Het doel hierbij is dat de inrichting uitnodigt om meer te bewegen. Het huidige trapveld is vrij groot en statisch en daardoor minder spannend. Bij een multicourt kunnen, naast een groot veld, kleinere voetbalveldjes worden ingericht en kan er gelijktijdig worden gespeeld. Mogelijk dat we dit veld op termijn ook kunnen uitbreiden met een basketbalveld om zo meer variatie te kunnen aanbieden. De inrichting met betonblokken zorgt voor een extra dimensie die het leuker maakt om te sporten.

5. Doelgroep
Met dit project richten we ons op een hele brede doelgroep. Uiteraard ligt de focus op de jeugd van alle leeftijdscategorieën die gebruik maken van de voorzieningen in de speeltuin. Waar mogelijk hebben wij ook rekening gehouden met minder validen zoals speciale speeltoestellen als een vogelnestschommel en een stawip. De tweede doelgroep die we willen bedienen zijn de ouders, of verzorgers. We willen een aantrekkelijke speeltuin aanbieden waar de verzorgers ook comfortabel kunnen verblijven. Naast gezinnen met jonge kinderen zijn dit bijvoorbeeld ook senioren die met hun kleinkinderen naar de speeltuin gaan. Het is denkbaar dat het multicourt ook te gebruiken is voor senioren. De voorgestelde speeltuin bedient meerdere leeftijdsniveaus.

6. Planning.
Momenteel zijn we hard aan de slag om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen. Zodra hier meer duidelijkheid over is kan worden overgegaan op opdrachtverlening. Hierbij hanteren we de volgende grove planning.

ActiviteitPlanning
PlanvormingOktober 2017
Aanvragen OffertesNovember-2017
Benaderen sponsoren en evt. organiseren aanvullende geldwervingsacties.April 2018-Oktober 2018
OpdrachtverleningNovember-2018
Oplevering en viering 60 jaarApril-2019

7. Download PDF
ontwerpvoorstel 1
multicourt korenkamp